کلیدواژه‌ها = سوخت دیزل
تعداد مقالات: 4
1. بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 22-36

بیتا مختاری؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه


3. بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 66-77

مهرداد میرزاجان‌زاده؛ مهدی ارجمند؛ علیمراد رشیدی؛ برات قبادیان