کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

جواد رضائیان؛ سامان جهانبخشی؛ سعید جمشیدی


2. مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-19

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری