کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز حساسیت و بهبود عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 54-67

مهرداد قصبه ای؛ مهرزاد شمس


2. آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 37-46

جواد رضائیان؛ سامان جهانبخشی؛ سعید جمشیدی


3. مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-19

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری