کلیدواژه‌ها = کاتالیست آهن نانوساختار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-102

یحیی زمانی؛ علی مهاجری؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی زاده؛ سید مهدی سیدی


2. بررسی اثر ارتقاءدهنده استرانسیوم بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر–تروپش

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 49-56

یحیی زمانی؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی‌زاده؛ علی مهاجری؛ سیدمحمد سیدی