کلیدواژه‌ها = نمودارهای پتروفیزیکی
تعداد مقالات: 4
2. تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 120-164

قاسم عقلی؛ بهمن سلیمانی؛ عباس چرچی؛ ایمان زحمتکش


3. مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 96-107

علی اکبر بیات؛ امید اصغری؛ عباس بحرودی؛ میثم توکلی