کلیدواژه‌ها = میکرومدل شیشه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه‌ی آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و بایوسورفکتانت رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

صفورا کریمی؛ سمیرا امیری؛ مجتبی شفیعی؛ محمدرضا عصاری


2. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 107-121

حسین دریانی داریونی؛ سیده الهه بهشتی؛ مسعود ریاضی؛ محمد رضا ملایری


3. بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر در حضور سورفکتانت بر بازده جاروب نفت از مسیرهای بسته

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-98

هادی جباری؛ احمد رمضانی سعادت آبادی