کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2022.4943.3204

مینا سادات هاشمی؛ داوود جهانی؛ سید محسن آل علی؛ علی کدخدایی؛ بیتا ارباب


بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 60-71

10.22078/pr.2017.785

طاهره عبدلی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محسن شهریاری مقدم


تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 72-87

10.22078/pr.2015.550

محمدعلی صالحی؛ سجاد کاظم شیرودی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور


مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 95-107

10.22078/pr.2014.412

احمدرضا ربانی؛ علیرضا بنی اسد؛ احسان حسینی؛ احسان ده یادگاری


بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 144-150

10.22078/pr.2013.299

علی ماشینچیان مرادی؛ مجید ممهد هروی؛ سیدحسین عبدی اسکویی؛ اکرم سادات محمودی؛ محسن اسکندری