کلیدواژه‌ها = دوغاب سیمان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 30-42

حمید سلطانیان؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکائی؛ عزت ا... کاظم‌زاده


2. بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 63-71

علی حسنی؛ سیدمحمد جواد مجتهدی؛ سید علیرضا مرتضوی