کلیدواژه‌ها = مبرد
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعیین پارامترهای کیهارا

دوره 23، شماره 75، آذر و دی 1392، صفحه 68-77

امیر عباس ایزدپناه؛ فاطمه نیکبخت؛ فرشاد ورامینیان