کلیدواژه‌ها = رسوب آسفالتین
اثر شوری آب و حضور ذرات ماسه بر ناپایداری آسفالتین در روش ازدیاد برداشت نفت با آب کم شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2023.5204.3313

امیرحسین سالاری؛ حسن ماهانی؛ شهاب آیت الهی


بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 123-134

10.22078/pr.2017.786

ادریس مردانی؛ بابک مختاری؛ بهرام سلطانی سولگانی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 107-121

10.22078/pr.2017.754

حسین دریانی داریونی؛ سیده الهه بهشتی؛ مسعود ریاضی؛ محمد رضا ملایری


بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 200-212

10.22078/pr.2017.711

محمد مهدی نادری؛ مسعود نصیری؛ سید علیرضا طباطبائی نزاد


مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 18-31

10.22078/pr.2014.372

عباس شهرآبادی؛ سید سعید معزی؛ حسن محمودیان؛ قربانعلی صبحی؛ محمد جامی الاحمدی