کلیدواژه‌ها = تخلخل
مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 88-95

10.22078/pr.2016.632

محمدرضا کمالی؛ سهله فرد لزرجانی؛ علی کدخدایی؛ قربانعلی صبحی


تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 67-78

10.22078/pr.2016.615

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری


تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

10.22078/pr.2015.558

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 147-161

10.22078/pr.2016.461

فاطمه مظاهری؛ فرج اله فیضی؛ جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ داود جهانی


تعیین واحدهای جریان با استفاده از روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری در میدان گازی تابناک

دوره 23، شماره 76، بهمن و اسفند 1392، صفحه 16-23

10.22078/pr.2014.337

سیدکورش مهجور؛ محمدکمال قاسم العسکری؛ حسام الدین شریفی؛ مهدی محمود کلایه