کلیدواژه‌ها = تخلخل
تعداد مقالات: 16
3. معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 123-135

هادی ابراهیمی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد


5. مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 88-95

محمدرضا کمالی؛ سهله فرد لزرجانی؛ علی کدخدایی؛ قربانعلی صبحی


6. تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 67-78

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری


8. تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


9. بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 147-161

فاطمه مظاهری؛ فرج اله فیضی؛ جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ داود جهانی


10. تعیین واحدهای جریان با استفاده از روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری در میدان گازی تابناک

دوره 23، شماره 76، بهمن و اسفند 1392، صفحه 16-23

سیدکورش مهجور؛ محمدکمال قاسم العسکری؛ حسام الدین شریفی؛ مهدی محمود کلایه


11. مدل‎سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه‎سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران

دوره 23، شماره 76، بهمن و اسفند 1392، صفحه 138-153

میثم سلیمی دلشاد؛ امید اصغری؛ اصغر نادری


13. محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 14-24

فاطمه خوش سیما؛ زهره کارگر