کلیدواژه‌ها = بیودیزل
شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 12-22

10.22078/pr.2015.545

مسیح کریمی علویجه؛ نوشین اسدی؛ سهیلا یغمایی