کلیدواژه‌ها = میدان نفتی آزادگان
تعداد مقالات: 3
1. افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 75-87

محسن جلالی؛ مژگان عباسی؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه‌شاهی


2. تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 22-32

سیروس قلی پور؛ علی کدخدائی؛ محمد علی طهمورثی؛ حمید مومن زاده


3. چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 26-33

فاطمه سعدی راد؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی