کلیدواژه‌ها = شوری
بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 4-16

10.22078/pr.2019.3221.2487

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 100-109

10.22078/pr.2014.359

سید مصطفی جعفری‌راد؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی