کلیدواژه‌ها = زاویه تماس
کاربرد نانوسیالات حاوی نانوذرات معدنی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت کربناته: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 39-56

10.22078/pr.2023.5224.3317

پدرام علیلو؛ حمیدرضا جهانگیری؛ محمدتقی صادقی؛ پوریا اسماعیل زاده


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی کمپلکس سطحی جهت ازدیاد برداشت نفت به‌وسیله تزریق آب مهندسی شده

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 154-165

10.22078/pr.2023.5036.3249

فاضل زارع خفری؛ فاطمه خاموشی ابرقویی؛ مهدی نظری صارم


مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 40-53

10.22078/pr.2018.3061.2417

نصرت ایزدی؛ مهران مرادی کوچی؛ علی اکبر دهقانی؛ مصطفی گنجه قزوینی؛ ابوالفضل مرادی


بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 159-170

10.22078/pr.2015.541

صائب احمدی؛ محسن وفایی سفتی؛ علیرضا بهرامیان؛ سیدامیر رستگار؛ خسرو جراحیان


مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 48-60

10.22078/pr.2014.375

مصطفی محمدی؛ معصومه کوهی؛ امیر صرافی؛ مهین شفیعی