کلیدواژه‌ها = ذخیره‌سازی
بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 153-160

10.22078/pr.2017.689

محمدایمان روح بخش ارفعی؛ بهنام صدایی سولا؛ سیاوش ریاحی


بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 103-111

10.22078/pr.2016.653

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 61-70

10.22078/pr.2014.376

سعید عباسی؛ حسن گلقندشتی؛ محمد سعادت؛ عباس شهرآبادی