کلیدواژه‌ها = نمک‌زدایی
بهبود عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی با استفاده از کلکتور صفحه تخت

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 59-72

10.22078/pr.2022.4955.3208

سید محمد صادق موسوی شاد؛ محمد مزیدی شرف آبادی؛ اشکان عبدالی سوسن


تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 35-44

10.22078/pr.2016.674

اردلان گنجی زاده؛ سید نظام الدین اشرفی زاده