کلیدواژه‌ها = تاگوچی
بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 60-71

10.22078/pr.2017.785

طاهره عبدلی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محسن شهریاری مقدم


تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 35-44

10.22078/pr.2016.674

اردلان گنجی زاده؛ سید نظام الدین اشرفی زاده


بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 108-120

10.22078/pr.2014.411

فاطمه رکابدار؛ علی قشلاقی؛ محمود همتی؛ امین ریحانی؛ فروغ رجایی