کلیدواژه‌ها = میدان نفتی اهواز
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 48-59

زیبا حسینی؛ اسداله محبوبی؛ علی کدخدایی


2. شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 156-168

زیبا حسینی؛ علی کدخدایی؛ اصغر اصغری مقدم