کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مدل‌سازی CFD جهت بررسی توزیع ادورانت در خط لوله شبکه گاز و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2024.5039.3250

نوید ناصری؛ مسعود حق‌شناس‌فرد؛ کیومرث طاهری؛ امیر همایون رضائیان؛ علی سعدونی؛ احمد محب