کلیدواژه‌ها = هیدرات گازی
بررسی آزمایشگاهی اثر نمک‌های آمونیوم بر سنتیک تشکیل هیدرات گاز CO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22078/pr.2023.5240.3323

علیرضا بزرگیان


بررسی اثر گــــــرافن نانومتخلخل بر غنـــی سازی هیــدرات گـــازی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 26-35

10.22078/pr.2017.697

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر


مدل‌سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات گازی و تخمین اولیه حجم گاز در رسوبات دریای عمان

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 11-20

10.22078/pr.2014.404

عرفان افاضلی؛ شهاب گرامی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ سید امیر بداخشان


مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 22-29

10.22078/pr.2013.149

محمدرضا مرادی؛ امیرناصر احمدی؛ خداداد نظری فتح آّبادی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی


اندازه‌گیری و پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی‌ اکسید کربن در حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 19-31

10.22078/pr.2013.87

سید مجتبی حسینی نسب؛ محسن وفایی سفتی؛ امیرعباس ایزدپناه