کلیدواژه‌ها = انتقال جرم و آکنه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مواد فعال سطحی بر هیدرودینامیک و انتقال جرم در بیورآکتور هواراند آکنده

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 19-27

مصطفی کشاورز مروجی؛ بهارک سجادی