کلیدواژه‌ها = میادین نفتی آغاجاری و پازنان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 63-74

نرگس عدالتی منش؛ علی کدخدایی؛ بهرام علیزاده؛ محمد حسین حیدری فرد