کلیدواژه‌ها = گرانروی گاز
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک معادله تجربی جدید برای پیش‌بینی گرانروی گاز

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 75-84

سید حمیدرضا یوسفی؛ علیرضا صناعی؛ علیرضا ناصری