کلیدواژه‌ها = گازوییل
تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 123-131

10.22078/pr.2016.602

مهری حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ میترا صالحی


کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 85-95

10.22078/pr.2016.455

مریم قائدیان؛ امین شفقت؛ مهرداد محرابی