کلیدواژه‌ها = دولومیت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق اسید بر میزان بازشدگی شکاف در مخازن شکاف‌دار دولومیتی و کلسیتی

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 3-13

علیرضا تیموری؛ سعید صادق نژاد؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


3. بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 147-161

فاطمه مظاهری؛ فرج اله فیضی؛ جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ داود جهانی