کلیدواژه‌ها = رامنولیپید
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه‌ی آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و بایوسورفکتانت رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

صفورا کریمی؛ سمیرا امیری؛ مجتبی شفیعی؛ محمدرضا عصاری


2. افزایش تجزیه زیستی هیدروکربن‌های سنگین توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس F13 در حضور رامنولیپید

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 61-75

حسن قربان‌نژاد؛ حمید مقیمی؛ سُید محمد مهدی دستغیب


3. بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 136-147

شکوفه ملک محمودی؛ حسین امانی؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن کریمی نژاد