کلیدواژه‌ها = رامنولیپید
تعداد مقالات: 4
2. افزایش تجزیه زیستی هیدروکربن‌های سنگین توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس F13 در حضور رامنولیپید

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 61-75

حسن قربان‌نژاد؛ حمید مقیمی؛ سُید محمد مهدی دستغیب


3. بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 136-147

شکوفه ملک محمودی؛ حسین امانی؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن کریمی نژاد