کلیدواژه‌ها = میکرومدل
ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق

دوره 33، 1402-2، خرداد و تیر 1402، صفحه 3-19

10.22078/pr.2023.4934.3202

محمد مشیرپناهی؛ سینا افشارپور؛ سید مبین فاطمی؛ محمد‌حسین غضنفری


مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 40-53

10.22078/pr.2018.3061.2417

نصرت ایزدی؛ مهران مرادی کوچی؛ علی اکبر دهقانی؛ مصطفی گنجه قزوینی؛ ابوالفضل مرادی