کلیدواژه‌ها = شکست هیدرولیکی
تعداد مقالات: 2
1. نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 69-78

روح اله بصیرت؛ کامران گشتاسب گوهر ریزی؛ مرتضی احمدی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 44-54

مهدی زارع‏‌زاده؛ هادی شاکری