کلیدواژه‌ها = ضریب پوسته
تعداد مقالات: 4
1. تخمین دقیق پارامترهای چاه آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه ی آن با یک نرم افزار رایج صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

احسان خامه‌چی؛ مهرداد قاسمی؛ محمد کاشی


2. بررسی ضریب پوسته ناشی از سناریوهای مختلف نرخ تولید در مخازن گاز میعانی با لحاظ تاثیر جریان غیردارسی

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 4-17

شهاب فرهودی؛ سعید صادق نژاد؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


3. بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 98-112

بهنام قبادی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی