کلیدواژه‌ها = سازند آسماری
ارزیابی کیفیت مخزنی سازند آسماری با تلفیق مطالعه دیاژنز و روش‌های مختلف تعیین گونه سنگی در میدان نفتی منصورآباد

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 63-80

10.22078/pr.2023.5146.3285

سیده عاطفه موسوی؛ محمدعلی صالحی؛ حسین وزیری مقدم؛ روح الله شب افروز؛ کیارش قنواتی


نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 80-95

10.22078/pr.2020.4061.2842

سجاد قره چلو؛ عبدالحسین امینی؛ مژده شیرازی؛ عباسعلی نیک اندیش؛ وحید فرجپور


انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 51-67

10.22078/pr.2018.3266.2506

مصطفی مرادی؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد


تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 107-120

10.22078/pr.2017.713

محمد حیدری زاده؛ ساناز کاسبی؛ رضا ضرغامی


تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 114-128

10.22078/pr.2017.686

سپیده سهرابی؛ سجاد قره چلو؛ علی کدخدایی؛ حسین رحیم پور بناب؛ غلامحسین منتظری؛ سام الدین اسماعیلی


بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 79-93

10.22078/pr.2016.616

فاطمه دبیری؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی


تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

10.22078/pr.2015.558

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی