کلیدواژه‌ها = زغال‌سنگ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 56-70

زیبا زمانی؛ محمدرضا کمالی؛ پوران نظریان سامانی؛ مریم میرشاهانی