کلیدواژه‌ها = نانوذره
تعداد مقالات: 3
3. بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 132-141

بهروز میرزایی؛ نازیلا نقدی شایان؛ سید علی موسوی دهقانی