کلیدواژه‌ها = سینتیک جذب
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 70-80

الهه ادیب‌پرو؛ علی تقی‌ذوقی؛ امید پورعلی؛ خالد فرصت


2. حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 98-110

عیسی سلگی؛ اکرم حسین نیا؛ سعیده تشرفی؛ حسین تقدیسیان


3. بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 67-77

جعفر ساسانی پور؛ احمد شریعتی؛ مسعود آقاجانی؛ محمدرضا خسروی نیکو


5. بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 132-141

بهروز میرزایی؛ نازیلا نقدی شایان؛ سید علی موسوی دهقانی