کلیدواژه‌ها = گرفتگی
مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 113-126

10.22078/pr.2020.3732.2698

فهیمه پرویزیان؛ سمانه سعدی؛ ُسید محسن حسینی؛ سمانه بنده علی


اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 59-72

10.22078/pr.2017.2734.2263

مهران مفخمی مهرآبادی؛ علیرضا آقایی؛ مازیار صهبا یغمایی


ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 86-99

10.22078/pr.2017.795

سید محمد علی صفوی؛ مریم توکل مقدم؛ فاطمه رکابدار