کلیدواژه‌ها = فتوکاتالیست
تعداد مقالات: 4
4. حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 46-55

احمد روشنی؛ سعیده تشرفی؛ حمیده ثمری جهرمی؛ حسین عسکرزاده