کلیدواژه‌ها = نفت خام
مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 77-89

10.22078/pr.2021.4434.3008

علی محمد گارده؛ علی شکاری فرد؛ جابر طاهری شکیب


ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 113-123

10.22078/pr.2020.4130.2874

منا خرازی؛ جواد صاین؛ میثم یاری؛ محمد علی زلفی گل


بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام اسیدی در آب بر کشش سطحی و بین سطحی در فرآیند تزریق آب کم شور

دوره 29، 98-6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 52-63

10.22078/pr.2019.3755.2712

محسن بهاءلو هوره؛ سلمان قربانی زاده؛ بهزاد رستمی


بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 136-147

10.22078/pr.2018.3356.2541

شکوفه ملک محمودی؛ حسین امانی؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن کریمی نژاد


مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 16-29

10.22078/pr.2018.2854.2336

دانیال ابوعلی؛ شاهرخ شاه‌حسینی؛ محمد امین ثباتی؛ مهدی عصاره


ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 127-138

10.22078/pr.2017.2911.2360

صادق حسن پور؛ فرزانه درخواه؛ مسعود ریاضی؛ محمد رضا ملایری


بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 152-163

10.22078/pr.2017.1799.1884

سپیده بابامحمودی؛ محمدهادی جباران؛ سیاوش ریاحی


مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 45-56

10.22078/pr.2016.683

محمد جواد مهدی زاده؛ رضا غیاثی؛ کامبیز بهنیا


بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 123-133

10.22078/pr.2016.655

سید نظام الدین اشرفی زاده؛ بهنام براتی؛ مهدی محمدی


بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 108-119

10.22078/pr.2016.618

معین صفری؛ سلمان احمدی اسبجین؛ ندا سلطانی


بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-192

10.22078/pr.2016.589

زهرا خمار باقی؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شومندی؛ محمدمهدی دستغیب؛ حسن تیرانداز


مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 18-31

10.22078/pr.2014.372

عباس شهرآبادی؛ سید سعید معزی؛ حسن محمودیان؛ قربانعلی صبحی؛ محمد جامی الاحمدی


بررسی تجربی امکان کاهش عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین ایران

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 79-88

10.22078/pr.2014.357

علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی


رفتار رئولوژیکی امولسیون‌های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران

دوره 23، شماره 75، آذر و دی 1392، صفحه 3-19

10.22078/pr.2013.308

محمدباقر صادقی؛ احمد رمضانی؛ وحید تقی‌خانی؛ سیروس قطبی


بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 144-150

10.22078/pr.2013.299

علی ماشینچیان مرادی؛ مجید ممهد هروی؛ سیدحسین عبدی اسکویی؛ اکرم سادات محمودی؛ محسن اسکندری


ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 139-146

10.22078/pr.2013.147

علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی