کلیدواژه‌ها = کیفیت مخزنی
اصلاح گروه بندی وینلند بر اساس کیفیت مخزنی و پارامترهای تولیدی در سنگهای کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2023.5127.3274

حسین رحیم‌پور بناب؛ کاظم سعادت


ارزیابی کیفیت مخزنی سازند آسماری با تلفیق مطالعه دیاژنز و روش‌های مختلف تعیین گونه سنگی در میدان نفتی منصورآباد

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 63-80

10.22078/pr.2023.5146.3285

سیده عاطفه موسوی؛ محمدعلی صالحی؛ حسین وزیری مقدم؛ روح الله شب افروز؛ کیارش قنواتی


طبقه‌بندی غیرنظارتی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌های ترکیبی گوسی

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 129-144

10.22078/pr.2020.3923.2786

امیر آریان نژاد؛ محمد رداد؛ سعید هادیلو


بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 4-20

10.22078/pr.2020.3977.2812

امیر کاظمی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ جواد هنرمند؛ نواب خدائی


تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 66-82

10.22078/pr.2017.719

علی اسعدی؛ جواد هنرمند؛ سیدعلی معلمی؛ ایرج عبداللهی فرد


بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 79-93

10.22078/pr.2016.616

فاطمه دبیری؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی


دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 31-47

10.22078/pr.2016.578

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 68-81

10.22078/pr.2015.534

رومینا همپائیان؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ سیدرضا موسوی حرمی