کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 36-47

سجاد کاظم شیرودی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


2. مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 82-95

ابراهیم سفیداری؛ علی دشتی؛ علی کدخدایی؛ اشکان اسدی اسکندر