کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی جانشینی سیال
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 108-122

محمد طیبی؛ مجید نبی بیدهندی؛ بهزاد نظری؛ حسین خوشدل