کلیدواژه‌ها = دیدگاه اولری-اولری
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 123-136

امیر حیدری؛ سیدحسن هاشم آبادی