کلیدواژه‌ها = گزینش‌پذیری
تعداد مقالات: 4
1. اثر حلال اوتکتیک عمیق کولین کلراید/ N- فرمیل مورفولین روی استخراج مایع– مایع بنزن/ تیوفن از نرمال هگزان

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 19-33

حمایت شکاری؛ محمد تقی زعفرانی معطر؛ بهروز محمدی