کلیدواژه‌ها = قدرت تفکیک
تعداد مقالات: 1
1. افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

صیام صفایی؛ امین روشندل کاهو؛ فرید کریمی