کلیدواژه‌ها = مخزن آسماری
تعداد مقالات: 8
7. استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 121-135

زیبا حسینی؛ سجاد قره چلو؛ علی کدخدائی


8. بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 100-112

بهرام علیزاده؛ سید میثم حسینی‌نژاد؛ مسعود شایسته