کلیدواژه‌ها = تلقیح
تعداد مقالات: 4
3. سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 92-105

پرستو دلیر خیرالهی نژاد؛ محمد حقیقی؛ نعیمه جدیری؛ فرهاد رحمانی