کلیدواژه‌ها = سازندهای کنگان و دالان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 4-14

وحید توکلی؛ حسین رحیم‌پور‌بناب؛ مهدی سحاب پیغمبردوست


2. تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 67-78

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری