کلیدواژه‌ها = خط لوله
بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 59-68

10.22078/pr.2017.2791.2298

محمد شایگانی اکمل؛ امیر پاشا؛ آذین احمدی


مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 46-59

10.22078/pr.2017.2159.2012

شادی حیرانی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی اکبر اکبری