کلیدواژه‌ها = تجزیه زیستی
حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 157-167

10.22078/pr.2022.4569.3064

فیروزه غلامی؛ علیرضا حبیبی؛ سمیرا پاکدل؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی


بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 108-119

10.22078/pr.2016.618

معین صفری؛ سلمان احمدی اسبجین؛ ندا سلطانی