کلیدواژه‌ها = تولید ماسه
مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 96-106

10.22078/pr.2016.633

رضا شیرین آبادی؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری