کلیدواژه‌ها = تخمین ذخیره
تعداد مقالات: 1
1. به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 146-156

هادی عزیزی؛ اعظم السادات ثلاثی؛ سید محمد علی شبانی