کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
تخمین توابع اشباع با مدل تکه ای پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5266.3337

مجید شش بلوکی؛ حسین خیرالهی؛ الناز خداپناه


بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-123

10.22078/pr.2022.4559.3053

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 96-104

10.22078/pr.2020.4134.2877

امین هدایتی مقدم؛ سید امین میرمحمدی؛ افشار علی حسشینی؛ فرهاد امانیزاده فینی