کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-123

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


2. بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 96-104

امین هدایتی مقدم؛ سید امین میرمحمدی؛ افشار علی حسشینی؛ فرهاد امانیزاده فینی